Grup Pa d'àngel

Tres persones, tres futurs, units pel destí gracies a un fet: L'amor per la música
MENU


Avís legal

Continguts, propietat intel·lectual i industrial
A la Web es posen a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen directament a la Web i a les pàgines web que el complementen, a les quals es pot accedir des de la pàgina d'inici de la Web. En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, o de xarxes socials, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada a la Web sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut de la Web només si es compleixen les condicions següents:

  • Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats de la Web.
  • Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts relacionats amb la Websiguin modificats de cap manera.
  • Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

Pa d'àngel permetrà als usuaris que puguin inserir determinats continguts als seus propis blogs o a altres espais webs, sempre que en cap moment es causi confusió al consumidor i, en tot cas, no manipuli de cap manera cap element identificatiu de l’autoria i de la titularitat dels continguts.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual de Pa d'àngel, de les empreses del seu grup o dels autors donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Reserves de domini

Pa d'àngel es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Web, de la configuració i de la presentació d'aquesta informació i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen.

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

Pa d'àngel no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al Portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. Pa d'àngel farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

Pa d'àngel i les empreses del seu grup no seran en cap cas responsables per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'internet que hagi escollit l'usuari.